Alperen Bozkurt

Ruby On Rails Kurulumu

25 Jun 2017 tarihinde yayınlandı.

Ruby kurulumu biraz uğraştırıcı ama işlemler basit. İlk olarak Rbenv kuracağız. Ne işe yarar bu rbenv, bilgisayara birden fazla ruby versyonu kurmamızı sağlıyor. Buda bizi farklı projelerde çalışırken ruby’yi silip tekrar kurmaktan kurtarıyor. Kuruluma başlamadan önce gerekli paketleri kuralım.

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev software-properties-common libffi-dev nodejs

Rbenv Kurulumu

Alttaki kodları sırasıyla çalıştırırsak rbenv yüklenmiş olacak. Tabiki alttaki kodlar zsh kullanıyorsanız çalışacaktır aksi taktirde .zshrc ** yazan yerleri ** .bashrc olarak değiştiniz.

cd
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.zshrc
exec $SHELL

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
exec $SHELL

Ruby Kurulumu

Rbenv kullanarak ruby kurulumu yapacağız.

rbenv install 2.4.0

Yüklemek istediğimiz ruby versyonunu bu şekilde yüklüyoruz.

rbenv global 2.4.0

Bu şekilde yüklenmiş ruby versyonlarından birisini seçebiliyoruz. Kontrol edelim yüklenmiş mi ?

ruby -v

Eğer buraya kadar tamamsa bundler yükleyelim.

gem install bundler

Rails Kurulumu

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
gem install rails -v 5.1.1
rbenv rehash
rails -v

Eğer kurulum başarılı olduysa rails sürümünü ekranda görmemiz gerekiyor.

Postgresql Kurulumu

sudo sh -c "echo 'deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ xenial-pgdg main' > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list"
wget --quiet -O - http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql-common
sudo apt-get install postgresql-9.5 libpq-dev 

Postgres bu şekilde kuruluyor fakat veritabanı oluşturmamız için bir kullanıcıya ihtiyacımız var.

sudo -u postgres createuser alperen -s

sudo -u postgres psql
postgres=# \password alperen

Kullanıcının şifresini girdikten sonra bu adım da bitmiş oluyor. Yeni projelere yelken açabilirsiniz.

rails new yeniproje -d postgresql 
;)